Interview met Luc Löwenthal
Artikel uit "De Obrecht", februari 2009, door Manfred Evers

De nieuwe leider van het Obrechtkoor is geboren op 9 april 1960 als jongste in een gezin met zeven kinderen, vijf jongens en twee meisjes. Pa was huisarts op de Nassaukade en de familie had als parochiekerk de Maria Magdalena. Belangstelling voor muziek en vooral zingen was een familietrek: iedereen zong en sommigen bespeelden daarnaast een instrument. En in de familie van vaders- en moederszijde was het al net zo. Na de afbraak van de Maria Magdalena ging de familie naar de Dominicus en later, na de vernieuwing daar van de liturgie, gingen de ouders naar de Obrecht en Luc ging mee. Broer Tom werd koorleider in de Studentenecclesia.

De familie verhuisde in 1971 naar de Lairessestraat. Pa zong intussen op het Obrechtkoor bij Paul Hameleers en ook Luc zong daar. Vanaf 1974 wisselde hij tussen het Jongerenkoor en het Obrechtkoor en weer terug. Een van de aantrekkelijke kanten aan het zingen bij Paul Hameleers was diens contact met de Opera. Paul leverde/leende geregeld een groepje frisse kinderstemmen aan de Opera voor een bepaalde produktie en Luc mocht daaraan meedoen.

Na de Havo en een periode op de Pedagogische academie kwam Luc op de Kerkmuziekschool in Utrecht waar zijn hoofdvakken zang en koordirectie waren en zijn belangstelling vooral uitging naar muziektheorie en zingen. Kees de Wijs was een van zijn leraren.

In 1986 begon hij aan de Universiteit van Amsterdam de studie muziekwetenschappen die hij in 1989 aan de Utrechtse Universiteit voortzette. Het ging hem daarbij niet om een academische carrière maar om uitvoeren en weten.

Vanaf 1984, weg bij het Obrechtkoor, heeft hij de leiding gehad van het kerkkoor van de parochie van de Martelaren van Gorcum, van het Linnaeuskoor en van Duodektet, een koor van 12 zangers. Hij heeft theater gemaakt, muziek geschreven en weer vooral gezongen. Vanaf 2003 is hij ook de leider van het Ignatius Schoolorkest, het Docentenkoor en het Schoolkoor. Allemaal buitenschoolse activiteiten. Met het Schoolkoor gaat hij dit jaar op tournee naar Japan. Zijn vijftienjarige dochter, leerling op het Ig gaat ook mee. Waarom stapt hij nu over van de Martelaren van Gorcum naar de Obrecht?

Allereerst om de kwaliteit. Als je zingt moet je het goed doen en de Obrecht heeft een grote naam. Het koor is hier groter en beter en na vele jaren Nederlandse liturgie wilde Luc weer terug naar het latijn en de klassieke gezangen. Hij heeft geweldige herinneringen aan zijn jonge jaren op het Obrechtkoor waar hij zoveel heeft geleerd. Ook op het gebied van repertoire. Toen bracht het Obrechtkoor elke zondag grote meerstemmige missen ten gehore en dan gaat de opbouw van repertoire snel. Op onze website is te zien dat koorleiders bij de Obrecht zo ongeveer twintig jaar blijven. Luc wilde niet nog eens twintig jaar wachten.