VAN HET BESTUUR

11 oktober 2017

Onze parochie-secretaris Harm Jan van Gijssel heeft aangekondigd zijn werkzaamheden voor de Obrecht per 1 december 2017 te beëindigen. Harm Jan keert terug naar de zorgbranche waar hij al eerder werkzaam was. Het bestuur buigt zich over zijn opvolging.

Het bestuur heeft besloten de kapel op de 1e verdieping van de pastorie te herbestemmen als kantoor en ontvangstruimte voor pastoor Quadvlieg. Ter voorbereiding hierop zal de ruimte een kleine opknapbeurt krijgen. De activiteiten die tot voorheen in de kapel plaatsvonden zullen vanaf nu in de koorzaal plaatsvinden. Met de betrokken vrijwilligers is gesproken.

In de bestuursvergadering van 2 oktober is ook veel aandacht besteed aan de wensen, mogelijkheden en plannen om de pastorie grondig te moderniseren. De plannen zijn nog in een te vroeg stadium om daar al mededelingen over te doen. Maar zodra er concrete vorderingen zijn zal het bestuur daar mee naar buiten komen.

De wandkleden die recent weer zijn opgehangen achter het priesterkoor hebben tot gemengde reacties van diverse parochianen geleid. Ook het bestuur is van mening dat de wandkleden na ophanging in mindere staat bleken te verkeren dan aanvankelijk gedacht. Doordat na de reiniging de knopen ongelijk zijn terug gebracht, hangen de kleden niet recht, hetgeen de aanblik evenmin ten goede komt. De kleden zullen in de week na het Rozenkransfeest worden verwijderd. Er bestaat ook een paarse variant van de kleden. Als experiment zullen deze in de Passieweek 2018 worden opgehangen.

11 september 2017

De vergadering van het parochiebestuur van 28 augustus 2017 was de laatste die is bijgewoond door Mgr. van Burgsteden in zijn hoedanigheid van pastoor-administrator a.i. De samenwerking met “Bisschop Jan” is buitengewoon inspirerend en constructief geweest. De Obrecht parochie is hem in een moeilijke periode veel dank verschuldigd voor zijn werkzaamheden die zich kenmerkten door zijn grote wijsheid, deskundigheid, daadkracht en humor.

Onze nieuwe pastoor Jacques Quadvlieg was voor de tweede keer present. Het bestuur verheugt zich op de samenwerking die een vliegende start kent.

Vanzelfsprekend is in de vergadering aandacht besteed aan de feestelijke presentatie van onze pastoor op 10 september en zijn kennismaking met de parochianen, functionarissen, vrijwilligers, het gebouw en onze gewoonten en gebruiken. Deels is daarmee al een aanvang gemaakt, waarbij de kindervieringen en in het algemeen het Jeugd & Jongerenwerk prioriteit hebben gekregen. Maar er zal de komende weken op dit terrein nog veel moeten gebeuren.

Het bestuur buigt zich over plannen om in de pastorie een werkplek voor pastoor Quadvlieg te creëren en andere daarmee samenhangende projecten. Zo is een aanvang gemaakt met het opruimen van de archieven.


Parochiebestuur

Het parochiebestuur bestaat uit:

Pastoor J.J. Quadvlieg - Voorzitter
Jeroen Dijkman - Vice-voorzitter
Onno Baneke - Penningmeester. Tevens lid van de gebouw commissie.
René Clumpkens - Secretaris. Tevens actief als koster.
Fred Leeman - Kunstbeleid. Tevens lid van de gebouw commissie.
Evelyne Herkemij Westerman - Communicatie & fondsenwerving.

Bereikbaarheid Parochiebestuur
Pastoor Quadvlieg is bereikbaar via het secretariaat of rechtstreeks per e-mail: pastoor@obrechtkerk.nl.
Parochiebestuur algemeen: parochiebestuur@obrechtkerk.nl
Financiële zaken: penningmeester@obrechtkerk.nl