Kerstconcert Obrechtkoor

Op vrijdagavond 16 december om 20:15 geeft het Obrechtkoor het jaarlijkse kerstconcert. Dit jaar met werk van Vivaldi, Buxtehude en Bach. Traditiegetrouw ontbreekt ook de kerstsamenzang niet! De toegang is vrij, er is een deurcollecte na afloop.

Muziek in de Obrecht

Bekijk het muziekoverzicht van het Obrechtkoor tot eind 2016.
Gregoriana zingt elke derde zaterdag van de maand.

Zin om zelf ook te zingen? Het Obrechtkoor heeft bij alle stemsoorten plaats voor nieuwe leden!

Het sociale gezicht van de Obrecht

De PCI biedt ondersteuning aan mensen binnen ons parochiegebied die in financiële nood verkeren en waarbij de reguliere maatschappelijke voorzieningen niet direct uitkomst bieden. Ook ondersteunt de PCI diaconale projecten. Wat doet de PCI, en hoe kunt u er een beroep op doen? Lees de vragen en antwoorden.

Kerstmis 2016

vrijdag 16 december 20.15 uur

KERSTCONCERT OBRECHTKOOR

Toegang vrij, vrijwillige bijdrage.

zaterdag 24 december 19.00 uur

KINDERKERSTVIERING

Voorganger pastor Pierre Valkering.

zaterdag 24 december 22.30 uur

NACHTMIS

Voorganger pater Frans Vervooren ocd.

Samenzang vanaf 22.30 uur; aanvang nachtmis 23.00 uur.

U kunt gratis en zonder kaarten naar binnen.

M.m.v. Obrechtkoor, solisten en orkest: Fr. Schubert - Messe in G-dur; L. Löwenthal - Alleluia, Dominus dixit ad te; Kerstliederen en samenzang.

zondag 25 december 11.00 uur

EERSTE KERSTDAG

HOOGMIS

Voorganger pastor Pierre Valkering.

M.m.v. Obrechtkoor, solisten en orkest: W.A. Mozart - Piccolominimesse; Kerstliederen en samenzang.

maandag 26 december 11.00 uur

TWEEDE KERSTDAG

EUCHARISTIEVIERING

Voorganger pastor Wim Lokkerbol.

zondag 1 januari 2017 12.00 uur

STILLE MIS

Voorganger pastor Wim Lokkerbol.

zondag 8 januari 2017 11.00 uur

DRIEKONINGEN

HOOGMIS

M.m.v. Obrechtkoor, solisten en ensemble: J.E. Eberlin - Missa in C dur; Motetten voor Driekoningen.

Inspiratieavonden: Jezus: mens én God

De inspiratiegroep en bètagroep zijn in het afgelopen jaar samengegaan en bieden dit najaar drie op elkaar aansluitende Inspiratieavonden aan. Aan de hand van de op DVD uitgebrachte serie ‘Catholicism’ gaan we in op het thema: Jezus, Mens én God. De avond bestaat, naast het samen bekijken van delen uit deze serie, uit gebed en het uitwisselen van gedachten en het reflecteren op wat we die avond hebben gezien. Op de derde avond nodigen we een gastspreker die vanuit zijn persoonlijke achtergrond en visie op het thema zal ingaan.
De avonden staan open voor iedereen die het mooi vindt om zich te laten inspireren. De serie Catholicism, waarin het RK geloof centraal staat, combineert een levendige uitleg door priester en theoloog Robert Barron met prachtige in beeld gebrachte geloofsplekken rond de wereld. Zoals van het Heilige land, Rome en vele plekken in Europa en de rest van de wereld. Via deze link krijgt u vast een voorproefje.
De bijeenkomsten vinden plaats in de pastorie van de Vredeskerk, op maandagavond 10 oktober, 7 november en 12 december, steeds van 20.00 tot 22.00. Deelname aan de avonden is gratis. U kunt zich opgeven bij: jheronimus@gmail.com maar u kunt ook binnenlopen op een van de avonden.

Obrecht aan de muur

Bij gelegenheid van de eerste editie van Festival Muze van Zuid, met als thema 'Straten komen tot klinken – Componisten komen tot leven', werd dit portret onthuld. Een mooiere plaats dan aan de pastorie van onze Obrechtkerk is er natuurlijk niet.