Even minderen. Voor een ander.

Vastenactie 2017. San Salvador is de meest gewelddadige stad ter wereld. Een aantal katholieke organisaties slaat de handen ineen en werkt aan veilige eilanden in deze zee van geweld. Eilanden van hoop en vrede! Lees meer en leef mee.

Actie Kerkbalans 2017: Mijn kerk verbindt

Ook de Obrechtkerk verbindt en daarom vragen wij u om ook dit jaar in het kader van deze actie een bijdrage te doen opdat wij daarmee kunnen doorgaan.
Meer informatie over de actie Kerkbalans vanuit de Obrechtkerk

Inloopspreekuur

De Obrechtkerk heeft pater Frans Vervooren ocd gevraagd om inloopspreekuur te houden in de kerk. Pater Vervooren houdt één keer in de maand op vrijdags van 14.00-16.00 uur spreekuur. De wekelijkse spreekuren op woensdagmiddag komen daarmee te vervallen. Totaan de zomer zijn de spreekuren op vrijdag 21 april, 19 mei en 16 juni 2017.

Nacht van de vluchteling

De Nacht van de Vluchteling breidt wegens groot succes verder uit. Naast de vertrouwde edities van Rotterdam naar Den Haag en van Nijmegen naar Arnhem, is in 2017 de eerste editie in Amsterdam een feit. De Nacht van de Vluchteling vindt plaats in het weekend van zaterdag 17 op zondag 18 juni 2017. De inschrijving is nu open!
Lees meer en loop mee!

Muziek in de Obrecht

Bekijk het muziekoverzicht van het Obrechtkoor tot medio 2017.
Gregoriana zingt elke derde zaterdag van de maand.

Zin om zelf ook te zingen? Het Obrechtkoor heeft bij alle stemsoorten plaats voor nieuwe leden!

De vreugde van de liefde

God is liefde. Dus liefde is God. Maar wat is liefde? Wat mag liefde heten? En hoe kan liefde vorm krijgen? Daarover gaat de zogenaamde 'apostolische exhortatie' Amoris Laetitia ('De vreugde van de liefde') van paus Franciscus die op 19 maart 2016 verscheen, mede als vrucht en weerslag van twee bisschoppensynodes over huwelijk en gezin. In een cursus van vijf bijeenkomsten willen wij ons er in verdiepen en er over nadenken: Wat wil de paus ons meegeven? En kunnen en willen wij er iets mee in verband met onze eigen relaties, huwelijken, gezinnen en binnen de Amsterdamse geloofsgemeenschappen waartoe wij graag willen behoren? Zo ja, wat dan? En hoe?

Een cursus over dit thema wordt in diverse bijeenkomsten begin 2017 gegeven door Vera Schneijderberg catechist, gehuwd, moeder en grootmoeder en pastor Pierre Valkering, priester.
Meer informatie en opgeven voor de cursus

Het sociale gezicht van de Obrecht

De PCI biedt ondersteuning aan mensen binnen ons parochiegebied die in financiële nood verkeren en waarbij de reguliere maatschappelijke voorzieningen niet direct uitkomst bieden. Ook ondersteunt de PCI diaconale projecten. Wat doet de PCI, en hoe kunt u er een beroep op doen? Lees de vragen en antwoorden.

Cappella Stella Maris

Op zondag 9 april om 16.00 uur geeft Cappella Stella Maris een concert in de Obrechtkerk met meerstemmige werken van o.a. Josquin en Tallis. Gebracht door getalenteerde amateurzangers en in kundige handen van artistiek leider en oudemuziekspecialist Mikae Natsuyama. Toegang vrij, er is een collecte na afloop.

Geduld als een weg naar geloof:
5 avonden rond Tomás Halík

De Tsjechische theoloog Tomás Halík schreef in de stilte van een contemplatief klooster zijn mijmeringen over het vinden van een brug tussen een levenshouding van geloven en niet-geloven. Hoe levensecht blijft geloven zonder enige twijfel? Kan twijfel de vertrekbasis zijn van een herleefd geloof? De figuur van Zacheüs, maar ook de herontdekking van de geschriften van de karmelietes Thérèse van Lisieux en literaire bronnen vormen in zijn boek ‘Geduld met God’ handreikingen voor eigentijdse bespiegelingen over de zoektocht naar Grond in onze complexe leefwereld.
In vijf bijeenkomsten met gelegenheid tot dialoog bespreken we de lezing van dit boek en komen ook zijn bronteksten (Thérèse van Lisieux) verder ter sprake.

Begeleiding: pater Frans Vervooren (Karmeliet).
Data: vijf maandagavonden 20.00-22.00: 13 februari; 13 maart; 10 april; 15 mei; 12 juni 2017.
Plaats: Pastorie Obrechtkerk.
Kosten: vrijwillige bijdrage van 5 euro per avond.
AANMELDING via het secretariaat.
Indien u het boek wilt aanschaffen: Tomás Halík, Geduld met God. Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven (2014) ISBN 978 90 239 2766 2

Obrecht aan de muur

Bij gelegenheid van de eerste editie van Festival Muze van Zuid, met als thema 'Straten komen tot klinken – Componisten komen tot leven', werd dit portret onthuld. Een mooiere plaats dan aan de pastorie van onze Obrechtkerk is er natuurlijk niet.