Een pelgrimslied van David

Concertlezing op zondag 17 juni 2018 om 13.00 uur. Dr. Frans Vervooren, ocd, mijmert over de Pelgrimsliederen van David. Onderweg zijn, je pad lopen, je weg gaan, camino. We zijn tenslotte allemaal pelgrims….
ConCuore Consort en Corine van der Beek, mezzosopraan, begeleiden deze mijmeringen met muziek van G.B. Pergolesi over Psalm 121 Laetatus sum en A. Vivaldi over Psalm 126 Nisi Dominus.

Terugblik Goede Week en Pasen

Bekijk de foto's

Muziek in de Obrecht

Bekijk het muziekoverzicht van het Obrechtkoor tot de zomervakantie.
Gregoriana zingt elke derde zaterdag van de maand.

Zin om zelf ook te zingen? Het Obrechtkoor heeft bij alle stemsoorten plaats voor nieuwe leden!

Organiste Elisabeth Hubmann

De Obrecht is blij met Elisabeth Hubmann, die de komende tijd regelmatig te horen is als organiste. Elisabeth studeert aan het conservatorium in Innsbruck, en zet dit jaar haar studie voort aan het Amsterdamse conservatorium. Dankzij haar inzet is het orgel weer vaker te horen in de zondagse hoogmissen. Luister naar geluidsopnames van Elisabeth, of beter nog: kom naar de Obrecht om haar live te horen spelen!

Over het Lichaam in de Kunst

Film van Rem Berger en René van Tol in opdracht van de 1e Biënnale van Christelijke kunst, deels gefilmd in de Obrechtkerk.

Het sociale gezicht van de Obrecht

De PCI biedt ondersteuning aan mensen binnen ons parochiegebied die in financiële nood verkeren en waarbij de reguliere maatschappelijke voorzieningen niet direct uitkomst bieden. Ook ondersteunt de PCI diaconale projecten. Wat doet de PCI, en hoe kunt u er een beroep op doen? Lees de vragen en antwoorden.

Nieuwsbrief Obrechtinfo

Eens in de 14 dagen het laatste Obrechtnieuws per e-mail ontvangen?
Schrijf u dan hier in.

Herdenkingsconcert 4 mei

Zomer 2018: Restauratie Kistorgel

Het kistorgel in de Obrechtkerk, dat een bijzondere ondersteuning geeft aan mismuziek en concerten in de kerk, is hard toe aan groot onderhoud. Tijdens het zomerreces van 2018 zijn wij voornemens deze werkzaamheden te laten uitvoeren. De kosten hiervan bedragen bijna € 15.000. Wilt u ons helpen dit onmisbare instrument in stand te houden dan kan u een geoormerkte gift overmaken naar NL98 INGB 0000107187 t.n.v. Parochie O.L.V. Rozenkrans o.v.v. “Kistorgel”.

Terugblik Stille Omgang

Voorafgaand aan het lopen van de Stille Omgang kwamen honderden pelgrims op 17 maart naar de viering in de Obrecht. Bekijk de foto's.

Obrechtleerhuis 2018

Het thema voor de komende periode is Waarom ik christen ben.
Gezamenlijke gesprekken over het boek van Timothy Radcliffe waarin gezocht wordt naar eigentijdse verbanden tussen christelijk geloof, kerkgemeenschap en samenleving.
Begeleiding: Frans Vervooren (karmelitaans theoloog).

Data: 12 februari, 12 maart, 16 april, 7 mei, steeds in de Obrechtpastorie van 20.00 tot 22.00 uur.
Bijdrage: 5 euro per keer.
Materiaal: boek T. Radcliffe, Waarom ik christen ben (ISBN 978 90 435 2581 7).
Aanmelding: via het Obrechtsecretariaat, niet noodzakelijk.

Bezoek Parochiebestuur Klaverblad aan Obrecht

Op zaterdag 3 februari kwam het parochiebestuur, inclusief pastoor Jan-Jaap van Peperstraten, van de samenwerkende Klaverblad parochies (Parochie Sint Jozef – Bennebroek, Parochie Heilige Bavo – Heemstede, Parochie O.L.V. Hemelvaart – Heemstede, Parochie O.L.V. Tenhemelopneming - Vogelenzang) op bezoek bij de Obrechtkerk. De besturen zijn met elkaar in contact gekomen via de huidige pastoor van de Obrechtkerk, Jacques Quadvlieg, die tot eind vorig jaar pastoor was van het Klaverblad.

Het bestuur is ontvangen in de grote bovenzaal van de pastorie en heeft vervolgens een rondleiding gekregen van het Obrechtbestuur door de kerk, sacristie en sacristiezolder. Ter afsluiting is, wederom in de pastorie, gezamenlijk de lunch gebruikt. De besturen hebben tijdens hun ontmoeting veel informatie uitgewisseld over allerhanden zaken die bestuurders op hun pad tegenkomen zoals technische installaties, kerkelijk linnengoed, regiovorming en samenwerking met de medewerkers van het Bisdom. Het bleek voor alle betrokkenen een leuke en leerzame ervaring. Ter afsluiting en als aandenken aan hun bezoek kregen alle bezoekers van het Klaverblad een exemplaar van het “oranje boekje” over de historie en kunst van de Obrechtkerk uitgegeven ter gelegenheid van de restauratie van de Obrechtkerk.