Vrijwilligers achter de schermen

De vrijwilligers van de Obrechtkerk verzetten hun vele werk vaak onzichtbaar; op 20 mei namen ze een kijkje achter de schermen van Nationale Opera en Ballet, en zagen dat ook daar een wereld schuilgaat achter een schijnbaar eenvoudige voorstelling.
Bekijk de foto-impressie.

Terugblik Palmpasen

Ook dit jaar hebben de kinderen van de catechese hun palmpaasstokken gemaakt. Tijdens het versieren van de stokken is hen de symboliek ervan uitgelegd. Op 9 april hebben zij de stokken weer meegenomen naar de familiemis. Daarna stond een fanfare drumband op het kerkplein klaar om in optocht door het Vondelpark naar de zorginstelling Vondelstede te gaan. Daar zaten de ouderen al te wachten. Voor sommige ouderen misschien wat te veel lawaai, maar de meeste van hen waren zichtbaar blij bij het in ontvangst nemen van de mooi versierde stokken. De groep oudere kinderen, die in aanloop naar de Goede week ook een bijeenkomst hadden, hebben hun versierde paasstukjes uitgedeeld. Zo is het een feest voor jong en oud van geven en ontvangen geworden.

Inloopspreekuur

De Obrechtkerk heeft pater Frans Vervooren ocd gevraagd om inloopspreekuur te houden in de kerk. Pater Vervooren houdt één keer in de maand op vrijdags van 14.00-16.00 uur spreekuur. De wekelijkse spreekuren op woensdagmiddag komen daarmee te vervallen. Totaan de zomer zijn de spreekuren op vrijdag 21 april, 19 mei en 16 juni 2017.

Muziek in de Obrecht

Bekijk het muziekoverzicht van het Obrechtkoor tot medio 2017.
Gregoriana zingt elke derde zaterdag van de maand.

Zin om zelf ook te zingen? Het Obrechtkoor heeft bij alle stemsoorten plaats voor nieuwe leden!

Obrecht aan de muur

Bij gelegenheid van de eerste editie van Festival Muze van Zuid, met als thema 'Straten komen tot klinken – Componisten komen tot leven', werd dit portret onthuld. Een mooiere plaats dan aan de pastorie van onze Obrechtkerk is er natuurlijk niet.

Het sociale gezicht van de Obrecht

De PCI biedt ondersteuning aan mensen binnen ons parochiegebied die in financiële nood verkeren en waarbij de reguliere maatschappelijke voorzieningen niet direct uitkomst bieden. Ook ondersteunt de PCI diaconale projecten. Wat doet de PCI, en hoe kunt u er een beroep op doen? Lees de vragen en antwoorden.

Boekpresentatie 'Met Hert&Ziel'

Ter gelegenheid van zijn 25 jarig priesterjubileum heeft Pater Frans Vervooren ocd samen met enkele parochianen een boek geschreven met als titel 'Met Hert & Ziel'. Geïnspireerd door de bronzen herten van onze communiebank publiceert Pater Vervooren voor het eerst enkele van zijn preken (‘mijmeringen’). Onder de titel ‘Hertenvlucht’ heeft Fred Leeman een ‘beeldverhaal’ gemaakt van de wisselende betekenissen van het hertenmotief in de kerkelijke kunst, terwijl Wouter Prins een beschouwing wijdt aan de blijvende fascinatie met het hert in de moderne kunst. Op 19 maart werd het boek feestelijk gepresenteerd in de Obrechtkerk.
Wilt u het boek bestellen? Dat kan door € 25,00 over te maken op (IBAN) NL69INGB0004948300 t.n.v. Parochie O.L.V. Rozenkrans o.v.v. 'Hertenboek' en uw naam en adres. Het boek zal dan naar u worden opgestuurd. Indien u meer exemplaren wenst maakt u een veelvoud van € 25,00 over. U kunt het boek ook kopen bij de volgende boekhandels in Amsterdam-Zuid: Het Martyrium (Van Baerlestraat 170-172), Mulder (Cornelis Schuytstraat 14), Premsela (Van Baerlestraat 78) en Van Rossum (Beethovenstraat 32).

Nacht van de vluchteling

De Nacht van de Vluchteling breidt wegens groot succes verder uit. Naast de vertrouwde edities van Rotterdam naar Den Haag en van Nijmegen naar Arnhem, is in 2017 de eerste editie in Amsterdam een feit. De Nacht van de Vluchteling vindt plaats in het weekend van zaterdag 17 op zondag 18 juni 2017. De inschrijving is nu open!
Lees meer en loop mee!

Geduld als een weg naar geloof:
5 avonden rond Tomás Halík

De Tsjechische theoloog Tomás Halík schreef in de stilte van een contemplatief klooster zijn mijmeringen over het vinden van een brug tussen een levenshouding van geloven en niet-geloven. Hoe levensecht blijft geloven zonder enige twijfel? Kan twijfel de vertrekbasis zijn van een herleefd geloof? De figuur van Zacheüs, maar ook de herontdekking van de geschriften van de karmelietes Thérèse van Lisieux en literaire bronnen vormen in zijn boek ‘Geduld met God’ handreikingen voor eigentijdse bespiegelingen over de zoektocht naar Grond in onze complexe leefwereld.
In vijf bijeenkomsten met gelegenheid tot dialoog bespreken we de lezing van dit boek en komen ook zijn bronteksten (Thérèse van Lisieux) verder ter sprake.

Begeleiding: pater Frans Vervooren (Karmeliet).
Data: vijf maandagavonden 20.00-22.00: 13 februari; 13 maart; 10 april; 15 mei; 12 juni 2017.
Plaats: Pastorie Obrechtkerk.
Kosten: vrijwillige bijdrage van 5 euro per avond.
AANMELDING via het secretariaat.
Indien u het boek wilt aanschaffen: Tomás Halík, Geduld met God. Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven (2014) ISBN 978 90 239 2766 2