Benoeming pastoor Quadvlieg

Op 10 september is Jacques Quadvlieg (55) gepresenteerd als pastoor-administrator van de Obrechtkerk (OLV van de Allerheiligste Rozenkrans parochie) in Amsterdam-Zuid. Hij is per 1 september 2017 benoemd in deze functie door de Bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. Dr. J.M. Punt. Quadvlieg is opgeleid aan het grootseminarie Rolduc in Kerkrade en werkt sinds 1997 in het bisdom Haarlem-Amsterdam. Momenteel is hij pastoor van de samenwerkende Klaverblad parochies in Heemstede, Vogelenzang en Bennebroek. Naast zijn werkzaamheden in Amsterdam blijft hij verbonden als docent Levensbeschouwing aan het Adelbert College te Wassenaar waar hij sinds augustus 2000 werkzaam is. In juni 2017 werd hij door de bisschop benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs in het bisdom Haarlem-Amsterdam.
Op 10 september is tevens afscheid genomen van Mgr. Van Burgsteden die vanaf 1 februari 2017 de pastorale zorg voor de parochie ad interim op zich had genomen. Het bestuur en de parochie zijn hem zeer erkentelijk voor de bijzondere wijze waarop hij in deze korte periode met een grote betrokkenheid en inzet leiding heeft gegeven aan onze gemeenschap.

Bekijk de foto's

Vrijwilligers achter de schermen

De vrijwilligers van de Obrechtkerk verzetten hun vele werk vaak onzichtbaar; op 20 mei namen ze een kijkje achter de schermen van Nationale Opera en Ballet, en zagen dat ook daar een wereld schuilgaat achter een schijnbaar eenvoudige voorstelling.
Bekijk de foto-impressie.

Concert Hohe Messe BWV 232

Op zaterdag 23 september om 20.15 uur voeren Luna Kamerkoor en Helios Ensemble o.l.v. Wolfgang Lange de Hohe Messe BWV 232 van Johann Sebastian Bach uit. Voor dit concert zijn toegangskaarten nodig. Kaarten: voorverkoop € 22,50 via lunakamerkoor.nl/kaarten-bestellen. Aan de kassa € 25,- , kinderen tot 12 jaar gratis.

Muziek in de Obrecht

Bekijk het muziekoverzicht van het Obrechtkoor tot eind 2017.
Gregoriana zingt elke derde zaterdag van de maand.

Zin om zelf ook te zingen? Het Obrechtkoor heeft bij alle stemsoorten plaats voor nieuwe leden!

Boekpresentatie 'Met Hert&Ziel'

Ter gelegenheid van zijn 25 jarig priesterjubileum heeft Pater Frans Vervooren ocd samen met enkele parochianen een boek geschreven met als titel 'Met Hert & Ziel'. Geïnspireerd door de bronzen herten van onze communiebank publiceert Pater Vervooren voor het eerst enkele van zijn preken (‘mijmeringen’). Onder de titel ‘Hertenvlucht’ heeft Fred Leeman een ‘beeldverhaal’ gemaakt van de wisselende betekenissen van het hertenmotief in de kerkelijke kunst, terwijl Wouter Prins een beschouwing wijdt aan de blijvende fascinatie met het hert in de moderne kunst. Op 19 maart werd het boek feestelijk gepresenteerd in de Obrechtkerk.
Wilt u het boek bestellen? Dat kan door € 25,00 over te maken op (IBAN) NL69INGB0004948300 t.n.v. Parochie O.L.V. Rozenkrans o.v.v. 'Hertenboek' en uw naam en adres. Het boek zal dan naar u worden opgestuurd. Indien u meer exemplaren wenst maakt u een veelvoud van € 25,00 over. U kunt het boek ook kopen bij de volgende boekhandels in Amsterdam-Zuid: Het Martyrium (Van Baerlestraat 170-172), Mulder (Cornelis Schuytstraat 14), Premsela (Van Baerlestraat 78) en Van Rossum (Beethovenstraat 32).

Het sociale gezicht van de Obrecht

De PCI biedt ondersteuning aan mensen binnen ons parochiegebied die in financiële nood verkeren en waarbij de reguliere maatschappelijke voorzieningen niet direct uitkomst bieden. Ook ondersteunt de PCI diaconale projecten. Wat doet de PCI, en hoe kunt u er een beroep op doen? Lees de vragen en antwoorden.