Concert lezing in de vasten: Jonah

Op zondag 4 maart 2018 om 15.00 uur houdt kunstenares Juke Hudig de lezing Het Boek Jonah verteld in 55 pastels, omlijst door de Cantate ‘Jonas’ van Elisabeth-Claude Jacquet de la Guerre door het ConCuore Consort en Corine van der Beek, mezzo-sopraan. De toegang is vrij, er is een collecte na afloop.

Jonah twijfelt, vlucht, worstelt, bidt, en wordt verhoord. Hij keert in zichzelf en komt gelouterd uit zijn zoektocht. Drie dagen in het duister van de nacht (in de buik van de vis), drie dagen onderweg naar Niniveh, veertig dagen vasten en opnieuw worden geboren. Het Joodse volk trok veertig jaar door de woestijn, Jezus vastte veertig dagen in diezelfde woestijn, Jezus stierf voor ons aan het kruis, daalde af ter helle en verrees op de derde dag. Door drie dagen duisternis naar het Licht.

De 40 dagen durende vastentijd bereidt ons voor op Pasen. Zouden wij de innerlijke tocht van Jonas kunnen maken?

Actie Kerkbalans 2018:
Geef voor je Kerk

Wat betekent de Obrechtkerk voor u? Ook als u geen regelmatige bezoeker bent, kan de kerk een plek van betekenis voor u zijn. Een plek die verbindt en waar veel mensen zich thuis voelen. De kerk is een plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen of bij een doop of huwelijk. Er worden soms culturele activiteiten georganiseerd, van lezing tot concert. Voor veel mensen is de kerk ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis in uw leven of in uw omgeving.

Vindt u de Obrechtkerk ook een plek van betekenis, voor uzelf, voor anderen? Want dat willen we graag zijn, én blijven. De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van mensen zoals u. Dankzij deze steun hebben we in het afgelopen jaar samen veel tot stand kunnen brengen. Ook dit jaar zijn we weer veel van plan. Via deze website houden we u graag op de hoogte van het laatste nieuws.

Voelt u zich betrokken bij de Obrechtkerk, dan vragen we u dit kenbaar te maken door een donatie. U kunt ervan verzekerd zijn dat er op een verantwoorde wijze met uw geld wordt omgegaan. U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN nummer NL73INGB0000121314 t.n.v. Obrechtkerk. U kunt ook op andere manieren (fiscaal aantrekkelijk) doneren.

Mede dankzij uw gift kan de Obrechtkerk een plek van betekenis en verbinding blijven. Wij danken u voor uw steun. Tot ziens in de Obrechtkerk!
Het Parochiebestuur

Muziek in de Obrecht

Bekijk het muziekoverzicht van het Obrechtkoor tot eind 2017, of kijk vast vooruit naar het programma voor 2018!
Gregoriana zingt elke derde zaterdag van de maand.

Zin om zelf ook te zingen? Het Obrechtkoor heeft bij alle stemsoorten plaats voor nieuwe leden!

Organiste Elisabeth Hubmann

De Obrecht is blij met Elisabeth Hubmann, die de komende tijd regelmatig te horen is als organiste. Elisabeth studeert aan het conservatorium in Innsbruck, en zet dit jaar haar studie voort aan het Amsterdamse conservatorium. Dankzij haar inzet is het orgel weer vaker te horen in de zondagse hoogmissen. Luister naar geluidsopnames van Elisabeth, of beter nog: kom naar de Obrecht om haar live te horen spelen!

Over het Lichaam in de Kunst

Film van Rem Berger en René van Tol in opdracht van de 1e Biënnale van Christelijke kunst, deels gefilmd in de Obrechtkerk.

Vastenactie 2018

Tijdens Vastenactie 2018 zamelen we geld in voor een project in Mbala in Zambia (Afrika). De Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria helpen daar kinderen en volwassenen die het moeilijk hebben.

Obrechtleerhuis 2018

Het thema voor de komende periode is Waarom ik christen ben.
Gezamenlijke gesprekken over het boek van Timothy Radcliffe waarin gezocht wordt naar eigentijdse verbanden tussen christelijk geloof, kerkgemeenschap en samenleving.
Begeleiding: Frans Vervooren (karmelitaans theoloog).

Data: 12 februari, 12 maart, 16 april, 7 mei, steeds in de Obrechtpastorie van 20.00 tot 22.00 uur.
Bijdrage: 5 euro per keer.
Materiaal: boek T. Radcliffe, Waarom ik christen ben (ISBN 978 90 435 2581 7).
Aanmelding: via het Obrechtsecretariaat, niet noodzakelijk.

Bezoek Parochiebestuur Klaverblad aan Obrecht

Op zaterdag 3 februari kwam het parochiebestuur, inclusief pastoor Jan-Jaap van Peperstraten, van de samenwerkende Klaverblad parochies (Parochie Sint Jozef – Bennebroek, Parochie Heilige Bavo – Heemstede, Parochie O.L.V. Hemelvaart – Heemstede, Parochie O.L.V. Tenhemelopneming - Vogelenzang) op bezoek bij de Obrechtkerk. De besturen zijn met elkaar in contact gekomen via de huidige pastoor van de Obrechtkerk, Jacques Quadvlieg, die tot eind vorig jaar pastoor was van het Klaverblad.

Het bestuur is ontvangen in de grote bovenzaal van de pastorie en heeft vervolgens een rondleiding gekregen van het Obrechtbestuur door de kerk, sacristie en sacristiezolder. Ter afsluiting is, wederom in de pastorie, gezamenlijk de lunch gebruikt. De besturen hebben tijdens hun ontmoeting veel informatie uitgewisseld over allerhanden zaken die bestuurders op hun pad tegenkomen zoals technische installaties, kerkelijk linnengoed, regiovorming en samenwerking met de medewerkers van het Bisdom. Het bleek voor alle betrokkenen een leuke en leerzame ervaring. Ter afsluiting en als aandenken aan hun bezoek kregen alle bezoekers van het Klaverblad een exemplaar van het “oranje boekje” over de historie en kunst van de Obrechtkerk uitgegeven ter gelegenheid van de restauratie van de Obrechtkerk.

Terugblik Kerstvieringen

Ook in 2017 bood de Obrechtkerk in de kerstperiode vieringen en bijeenkomsten voor jong en oud. Een terugblik.