De bisschop komt naar de Obrechtkerk

Zondag 26 november, hoogfeest Christus Koning, zal Mgr. dr. Hendriks voorgaan in de Heilige Mis in de Obrechtkerk om 11:00. Mgr. Hendriks is aangesteld als hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam en vervult tevens de functie van vicaris-generaal. Onze eigen pastoor Quadvlieg zal concelebreren. Op de foto: Paus Franciscus, Mgr. Hendriks (midden) en Mgr. Punt.

Organiste Elisabeth Hubmann

De Obrecht is blij met Elisabeth Hubmann, die de komende tijd regelmatig te horen is als organiste. Elisabeth studeert aan het conservatorium in Innsbruck, en zet dit jaar haar studie voort aan het Amsterdamse conservatorium. Dankzij haar inzet is het orgel weer vaker te horen in de zondagse hoogmissen. Luister naar geluidsopnames van Elisabeth, of beter nog: kom naar de Obrecht om haar live te horen spelen!

Benoeming pastoor Quadvlieg

Op 10 september is Jacques Quadvlieg (55) gepresenteerd als pastoor-administrator van de Obrechtkerk (OLV van de Allerheiligste Rozenkrans parochie) in Amsterdam-Zuid. Hij is per 1 september 2017 benoemd in deze functie door de Bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. Dr. J.M. Punt. Quadvlieg is opgeleid aan het grootseminarie Rolduc in Kerkrade en werkt sinds 1997 in het bisdom Haarlem-Amsterdam. Momenteel is hij pastoor van de samenwerkende Klaverblad parochies in Heemstede, Vogelenzang en Bennebroek. Naast zijn werkzaamheden in Amsterdam blijft hij verbonden als docent Levensbeschouwing aan het Adelbert College te Wassenaar waar hij sinds augustus 2000 werkzaam is. In juni 2017 werd hij door de bisschop benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs in het bisdom Haarlem-Amsterdam.
Op 10 september is tevens afscheid genomen van Mgr. Van Burgsteden die vanaf 1 februari 2017 de pastorale zorg voor de parochie ad interim op zich had genomen. Het bestuur en de parochie zijn hem zeer erkentelijk voor de bijzondere wijze waarop hij in deze korte periode met een grote betrokkenheid en inzet leiding heeft gegeven aan onze gemeenschap.

Bekijk de foto's

Vrijwilligers achter de schermen

De vrijwilligers van de Obrechtkerk verzetten hun vele werk vaak onzichtbaar; op 20 mei namen ze een kijkje achter de schermen van Nationale Opera en Ballet, en zagen dat ook daar een wereld schuilgaat achter een schijnbaar eenvoudige voorstelling.
Bekijk de foto-impressie.

Canciones en las Moradas

Zondag 22 oktober om 13 uur houdt pater Frans Vervooren ocd een lezing over de Zeven Verblijven van de Ziel, zoals Teresa van Avila dit beschreven heeft in haar 'Kasteel van de Ziel'. Muzikale omlijsting: ConCuore Consort en Corine van der Beek, mezzosopraan. Toegang vrij.

Muziek in de Obrecht

Bekijk het muziekoverzicht van het Obrechtkoor tot eind 2017.
Gregoriana zingt elke derde zaterdag van de maand.

Zin om zelf ook te zingen? Het Obrechtkoor heeft bij alle stemsoorten plaats voor nieuwe leden!

Over het Lichaam in de Kunst

Film van Rem Berger en René van Tol in opdracht van de 1e Biënnale van Christelijke kunst, deels gefilmd in de Obrechtkerk.

Marcus helemaal

Op de eerste zondag van de Advent begint het nieuwe kerkelijk jaar. In het jaar 2017-2018 is dat het zogenaamde 'B-jaar'. In dat jaar worden de evangelielezingen uit het Marcusevangelie genomen, het kortste en oudste evangelie. Een aantal teksten uit dit evangelie klinkt in de liturgie. Maar de overige teksten zijn bij veel zondagse kerkgangers onbekend. Om die reden willen wij op twee dinsdagavonden 21 en 28 november van 20-22 uur het hele Marcus-evangelie doen klinken en onze indrukken met elkaar uitwisselen. Het eerste uur luisteren wij samen naar de tekst. Het tweede uur spreken wij met elkaar. Op dinsdagavond 19 december volgt een derde avond, waarop een algemene inleiding (auteur, achtergronden etc.) op het Marcus-evangelie wordt gegeven. In januari wordt de reeks vervolgd met het bespreken van specifieke teksten. Data daarvan worden nog bekendgemaakt. Begeleiding: pastor Pierre Valkering. Opgave: bij het parochie-secretariaat van de Vredesparochie: Elly Visser, tel: 020-6626909. Adres: Pijnackerstraat 9, 1072 JS Amsterdam, kosten: vrijwillige bijdrage. Meenemen: schrijfmateriaal.

Het sociale gezicht van de Obrecht

De PCI biedt ondersteuning aan mensen binnen ons parochiegebied die in financiële nood verkeren en waarbij de reguliere maatschappelijke voorzieningen niet direct uitkomst bieden. Ook ondersteunt de PCI diaconale projecten. Wat doet de PCI, en hoe kunt u er een beroep op doen? Lees de vragen en antwoorden.